Bod č.48.:

EVID/3 - Darování výpočetní techniky z majetku města Plzně, Sboru dobrovolných hasičů Plzeň – Božkov.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost )
Příloha č.2 (seznam PC a monitorů)
Příloha č.3 (doporučení KNM RMP ze dne 23. 8. 2016)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 996 ze dne 15. 9. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:543 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX