Bod č.47.:

EVID/2 - Darování výpočetní techniky z majetku města Plzně, Masarykově základní škole Janovice nad Úhlavou okres Klatovy

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost )
Příloha č.2 (seznam výpočetní techniky)
Příloha č.3 (doporučení KNM RMP ze dne 23. 8. 2016)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 995 ze dne 15. 9. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:542 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX