Bod č.8.:

BEZP/1 - Poskytnutí dotace pro POINT 14

(předkladatel:p. primátor )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o poskytnutí dotace)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 1017)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:502 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX