Bod č.9.:

BEZP/2 - Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2016/000322 Člověk v tísni, o. p. s.

(předkladatel:p. primátor )

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost o změnu rozpočtu)
Příloha č.2 (Dodatek č. 1)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:503 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX