Bod č.10.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 9. 8. 2016 do 5. 9. 2016

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 9. 8. 2016 do 5. 9. 2016)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 9. 8. 2016 do 5. 9. 2016 ) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:504 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX