Bod č.26.:

OSS/1 - Poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva č.1
Důvodová zpráva č.2
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:521 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX