Bod č.27.:

OSS/2 - Dotační program Odboru sociálních služeb MMP - Bezbariérovost 2016

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Důvodová zpráva č.1
Příloha č.1 (Podmínky dotačního programu Bezbariérovost 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:522 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX