Bod č.29.:

OSS/4 - Navýšení provozní dotace Městské charitě Plzeň, Domov sv. Aloise

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Žádost Městské charity Plzeň o navýšení dotace.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:524 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX