Bod č.69.:

OSS/5 - Plnění projektu „Přímá podpora sociálně potřebných rodin s dětmi – žáků základních škol“ v r. 2016

(předkladatel:Mgr. Hynková, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX