Bod č.21.:

OK/1 - Poskytnutí dotace v rámci Tříletého dotačního programu na podporu realizace kulturního projektu "Živá ulice" na období 2017-2019

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Tříletého dotačního programu na podporu realizace kulturního projektu "Živá ulice" na období 2017-2019)
Příloha č.2 (Žádost ŽU/1)
Příloha č.3 (Žádost ŽU/2)
Příloha č.4 (Výtah ze zápisu Komise kultury RMP ze dne 31. 8. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX