Bod č.49.:

EVID/4 - Svěření pozemku p. č. 166/7 k. ú. Červený Hrádek u Plzně do trvalé správy městského obvodu Plzeň 4, a to formou doplnění Přílohy č. 3 Statutu města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dopis SVSMP/07361/16/OEE ze dne 25. 4. 2016)
Příloha č.2 (Usnesení ZMO Plzeň 4 č. 34 ze dne 30. 6. 2016)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Územní plán)
Příloha č.5 (Letecký snímek)
Příloha č.6 (Modrá mapa)
Příloha č.7 (Doporučení KNM RMP ze dne 23. 8. 2016)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 999 ze dne 15. 9. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:544 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX