Bod č.50.:

EVID/5 - Svěření pozemku p. č. 697/2 k. ú. Lobzy, do trvalé správy městského obvodu Plzeň 4, a to formou doplnění Přílohy č. 3 Statutu města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO Plzeň 4 č. 10/16 ze dne 7. 4. 2016)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ č. j. MMP/094729/16 ze dne 17. 6. 2016)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Územní plán)
Příloha č.5 (Letecký snímek)
Příloha č.6 (Modrá mapa)
Příloha č.7 (Doporučení KNM RMP ze dne 23. 8. 2016)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 1000 ze dne 15. 9. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:545 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX