Bod č.51.:

EVID/6 - Svěření pozemků k. ú. Valcha, do trvalé správy městského obvodu Plzeň 3, a to formou doplnění Přílohy č. 3 Statutu města Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 26 ze dne 27. 4. 2015)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ č. j. MMP/141114/15 ze dne 19. 10. 2015)
Příloha č.3 (Usnesení ZMO Plzeň 3 č. 44 ze dne 20. 6. 2016)
Příloha č.4 (Zákres pozemku p. č. 1227/4 a p. č. 1227/71)
Příloha č.5 (Územní plán)
Příloha č.6 (Letecký snímek)
Příloha č.7 (Modrá mapa)
Příloha č.8 (Doporučení KNM RMP ze dne 23. 8. 2016)
Příloha č.9 (Usnesení RMP č. 1001 ze dne 15. 9. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:546 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX