Bod č.70.:

VZVZ/1 - Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 7.9.2016

(předkladatel:p. Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX