Bod č.71.:

VZVZ/2 - IZ o činnosti VZVZ ZMP + tabulka ukončených akcí za I. pololetí roku 2016

(předkladatel:p. Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (IZ)
Příloha (Tabulka ukončených akcí za I.pol.2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX