Bod č.72.:

VZVZ/3 - Zápis z mimořádného jednání VZVZ ZMP ze dne 27.9.2016

(předkladatel:p. Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva pro ZMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX