Bod č.11.:

VZVZ/4 - Novela Zásad pro zadávání veřejných zakázek

(předkladatel:p. Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Zásady pro zadávání veřejných zakázek) (*)
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - podklad k příloze č. 1 - vyznačení revizí)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX