Bod č.17.:

OI/1 - Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu Odboru investic MMP a zařazení akce „33. ZŠ - sanační a izolační práce - likvidace plísní“ do projektové přípravy

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Příloha č.3 (Příloha č. 3)
Příloha č.4 (Příloha č. 4)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:513 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX