Bod č.31.:

MAJ/1 - Výkup pozemku parc. č. 3851/116, k. ú. Bolevec pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská–Na Roudné–Chrástecká, 2. etapa“ a dále zbytkového pozemku parc. č. 2293, k. ú. Bolevec, z vlast.4 fyzických osob, do majetku města Plzně.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 44 ze dne 28. 1. 2016)
Příloha č.2 (Důvodová zpráva)
Příloha č.3 (žádost MAJ MMP o výkup)
Příloha č.4 (záborový elaborát-grafická část)
Příloha č.5 (katastrální mapy)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 969/2016)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:526 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX