Bod č.38.:

MAJ/8 - Směna pozemků v k.ú. Plzeň s fyzickými osobami a zřízení služebnosti pro umístění a provozování odlehčovací stoky.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost SVSMP o realizaci směny, záznam z jednání, zákres směňovaných částí pozemků, zaměření skutečného stavu oplocení, záznam z jednání - služebnost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP, doplňující stanovisko OSI MMP, zákres odlehčovací stoky)
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 1 č. 49 ze dne 10. 2. 2015)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (snímky z KM - modrá mapa se zákresem, územní plán, letecký snímek, orient. turist. mapa )
Příloha č.6 (geometrický plán)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 7. 6. 2016) (*)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 976 ze dne 15. 9. 2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:533 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX