Bod č.40.:

MAJ/10 - Ukončení smlouvy o SOSBD č. 2/744/04 ze dne 16. 03. 2004, a to formou dohody s fyzickou osobou.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 73/2004 a usnesení RMP č. 175/2004)
Příloha č.2 (SOSBD)
Příloha č.3 (dopis MAJ MMP)
Příloha č.4 (odpověď pí Magdové)
Příloha č.5 (zápis z jednání)
Příloha č.6 (komise RMO Plzeň 2 - Slovany)
Příloha č.7 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.8 (katastrální mapy)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 971/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:535 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX