Bod č.32.:

MAJ/2 - Kupní smlouva se spol. Ferona pro IA - I/20 a II/231 Plaská - Na Roudné

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (vyjádření)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 44/2016)
Příloha č.3 (záborový elaborát)
Příloha č.4 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.5 (doporučení KNM)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 1039/2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:527 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX