Bod č.43.:

MAJ/13 - Odkoupení spoluvlastnického podílu 2/4 k celku pozemku p.č. 2109 k.ú. Bolevec od fyzických osob.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (nabídka na odkoupení p. Salcmana, vyjádření nových vlastníků)
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP )
Příloha č.3 (usnesení RMO Plzeň 1 č. 49 ze dne 10. 2. 2015)
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP ze dne 17. 3. 2016)
Příloha č.5 (fotodokumentace pozemku a navazujících pozemků)
Příloha č.6 (snímky KM- modrá mapa se zákresem pozemku, modrá mapa se zákrese VB zajišťujících přístup v dané lokalitě, ÚP, LS, or. tur. mapa)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 17. 3. 2016) (*)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 975 ze dne 15. 9. 2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:538 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX