Bod č.33.:

MAJ/3 - Kupní smlouva se spol. PRESSL pro IA - I/20 a II/231 Plaská - Na Roudné

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 44/2016)
Příloha č.2 (záborový elaborát)
Příloha č.3 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.4 (doporučení KNM)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 1038/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:528 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX