Bod č.45.:

MAJ/15 - Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 864/24 v k. ú. Valcha do majetku města Plzně od fyzické osoby

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO P3)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (koordinační situace Rodinný dům Výsluní)
Příloha č.6 (mapy – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 973/2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:540 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX