Bod č.41.:

MAJ/11 - Darování spoluvlastnických podílů k celku pozemků parc. č. 8398/5 a 8368/1 v k. ú. Plzeň do majetku města Plzně od 5 fyzických osob

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapy - modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 977/2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:536 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX