Bod č.39.:

MAJ/9 - Ukončení SOSB kupních v souvislosti se stavbou administrativní budovy „BUSINESS CENTER OLYMPIA“ a uzavření SOSB kupních v souvislosti s výstavbou „RD Nepomucká, Plzeň“ se společností Business Center Olympia s.r.o.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (podmínky a ustanovení na převod pozemku)
Příloha č.2 (žádost společnosti)
Příloha č.3 (usnesení ZMP č. 599 ze dne 9. 12. 2010)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 137 ze dne 13. 3. 2014)
Příloha č.5 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (situace - rozsah TDI)
Příloha č.8 (snímky z KM – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP ze dne 13. 9. 2016)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 1040/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:534 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX