Bod č.34.:

MAJ/4 - Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku p.č. 1447/2 v k.ú. Černice pro stavbu „Provozní propojení ČS Úhlavská se zásobním řadem Ostrá Hůrka – Přeložka zásobního řadu Ostrá Hůrka mimo pozemky parc. č. 1449/1 a 1448/1“.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost OI MMP)
Příloha č.2 (stanivsko TÚ MMP)
Příloha č.3 (situační výkres)
Příloha č.4 (mapy KN)
Příloha č.5 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.6 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:529 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX