Bod č.37.:

MAJ/7 - Změna usnesení ZMP č. 342 ze dne 20. 6. 2013 ve věci směny pozemků v k. ú. Plzeň a v k. ú. Skvrňany mezi městem Plzní a Centrem služeb pro silniční dopravu.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (dříve přijatá usnesení)
Příloha č.2 (důvodová zpráva z roku 2013)
Příloha č.3 (mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:532 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX