Bod č.36.:

MAJ/6 - Uzavření směnné smlouvy na směnu pozemků pro IA - VPS D58 „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci”.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení - dokument je neveřejný
Důvodová zpráva - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (žádost MO PLzeň 4) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 469/2015) - dokument je neveřejný
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (usnesení RMO Plzeň 4 a 3) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (situace stavby a GP) - dokument je neveřejný
Příloha č.6 (mapy KN - k.ú. Újezd) - dokument je neveřejný
Příloha č.7 (mapy KN - k.ú. Plzeň) - dokument je neveřejný
Příloha č.8 (foto) - dokument je neveřejný
Příloha č.9 (doporučení KNM) - dokument je neveřejný
Příloha č.10 (usnesení RMP) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:531 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX