Bod č.7.:

KP+RadD/1 - Poskytnutí finanční dotace Triatlonu Plzeň, z.s., IČ: 04608879, na úhradu nákladů Triatlonového festivalu Plzeň

(předkladatel:p. primátor, radní Dvořák)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:501 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX