Bod č.55.:

PROP/4 - Směna pozemků parc. č. 915 a nově vzniklého pozemku parc. č. 908/55, za část pozemku parc. č. 908/54, k. ú. Skvrňany

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ)
Příloha č.3 (stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (foto pozemku p. č. 908/55, 915, k. ú. Skvrňany)
Příloha č.5 (foto dílu „b“ z pozemku p. č. 908/54, k. ú. Skvrňany)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (katastrální mapa)
Příloha č.10 (geometrický plán)
Příloha č.11 (doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.12 (usnesení RMP) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:550 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX