Bod č.65.:

SPORT+OPM/1 - Olympijský park Plzeň 2016

(předkladatel:radní Dvořák)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX