Bod č.56.:

PROP/5 - Prodej pozemku p. č. 5227/5 v k. ú. Plzeň

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (stanoviska ORP )
Příloha č.3 (stanoviska MO P2)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (majetek města)
Příloha č.9 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 982/2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:551 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX