Bod č.58.:

PROP/7 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2127/3 v k. ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (stanovisko RMO P1)
Příloha č.4 (stanovisko OŽP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (geometrický plán )
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 981/2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:553 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX