Bod č.63.:

PROP/12 - Ponechání pozemku p. č. 2003/115 v k. ú. Doubravka v majetku města

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (usn. RMO P4)
Příloha č.4 (sdělelní žadatelky)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (majetek města)
Příloha č.10 (doporučení KNM)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 1036/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:557 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX