Bod č.59.:

PROP/8 - Prodej pozemku p. č. 232/48 v k. ú. Lobzy, na kterém stojí stavba: Lobzy, č. p. 923 ve spoluvlastnictví žadatelů

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost vč. sdělení a čestného prohlášení)
Příloha č.2 (usn. ZMP č. 432/2010)
Příloha č.3 (stanovisko ORP)
Příloha č.4 (stanovisko MO P4)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (majetek města)
Příloha č.10 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 984/2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:554 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX