Bod č.61.:

PROP/10 - Prodej pozemku p. č. 123/3 k. ú. Hradiště u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o výpůjčku)
Příloha č.2 (žádost o prodej)
Příloha č.3 (stanoviska ORP )
Příloha č.4 (stanoviska MO P2)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (majetek města)
Příloha č.10 (doporučení KNM)
Příloha č.11 (usn. RMP č. 988/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:555 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX