Bod č.53.:

PROP/2 - Prodej volné nebytové jednotky č. 2293/41 na adrese náměstí Generála Píky č. or. 31 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost )
Příloha č.2 (usnesení RMO P2 – Slovany č. 53 ze dne 13. 4. 2016)
Příloha č.3 (přehled přímých prodejů volných nebytových jednotek)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 183/2005) (*)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 23. 8. 2016)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 979/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:548 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX