Bod č.54.:

PROP/3 - Prodej volné nebytové jednotky č. 1000/25 na adrese Strážnická č. or. 13 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost )
Příloha č.2 (usnesení RMO P1 č. 204 ze dne 14. 6. 2016)
Příloha č.3 (přehled přímých prodejů volných nebytových jednotek)
Příloha č.4 (usnesení ZMP č. 42/1998)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (doporučení KNM RMP ze dne 13. 9. 2016)
Příloha č.8 (usnesení RMP č. 1037/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:549 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX