Bod č.57.:

PROP/6 - Prodej pozemků parc. č. 1324/5, jehož součástí je stavba bez čp/če - zemědělská stavba, a parc. č. 1324/9, k. ú. Dýšina

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanoviska ORP MMP)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 923/16)
Příloha č.4 (fotodokumentace )
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (orientační mapa)
Příloha č.7 (katastrální mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:552 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX