Bod č.62.:

PROP/11 - Prodej pozemku p. č. 298/3 v k. ú. Kotovice Obci Kotovice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (Fotodokumentace)
Příloha č.4 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.5 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.6 (Mapy - majetek města)
Příloha č.7 (Doporučení KNM RMP)
Příloha č.8 (Usnesení RMP č. 980/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:556 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX