Bod č.60.:

PROP/9 - Prodej pozemků p. č. 14395/1, p. č. 8493/1, p. č. 8493/2, p. č. 14396, p. č. 14399/1, p. č. 14398/1, vše v k. ú. Plzeň.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP vč. přílohy)
Příloha č.3 (Stanovisko MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Vizualizace)
Příloha č.6 (Mapy - územní plán)
Příloha č.7 (Mapy - letecký snímek)
Příloha č.8 (Mapy - orientační mapa)
Příloha č.9 (Mapy - geometrický plán - služebnosti)
Příloha č.10 (Mapy - majetek města)
Příloha č.11 (Usnesení ZMP č. 434/2016 - nový územní plán)
Příloha č.11 (Žádost)
Příloha č.12 (Doplnění žádosti)
Příloha č.12 (Doporučení KNM RMP) (*)
Příloha č.13 (Usnesení RMP č. 1035/2016) (*)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX