Bod č.68.:

KŘTÚ/12 - Přehled obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo za I. a II. čtvrtletí 2016 a Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2016

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled obsazenosti PD Rychtářka a PD Nové divadlo za I. čtvrtletí roku 2016)
Příloha č.2 (Přehled obsazenosti PD Rychtářka a PD Nové divadlo za II. čtvrtletí roku 2016)
Příloha č.3 (Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX