Bod č.19.:

KŘTÚ/13 - Prominutí smluvní pokuty vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené se společností pozemky Dolní Vlkýš, s.r.o.

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádosti společnosti pozemky Dolní Vlkýš, s.r.o.)
Příloha č.2 (Stanovisko MO Plzeň 9 )
Příloha č.3 (Usnesení dle bodu 8. důvodové zprávy)
Příloha č.4 (Územní plán )
Příloha č.5 (Letecký snímek)
Příloha č.6 (Orientační turistická mapa)
Příloha č.7 (Majetek města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:515 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX