Bod č.5.:

PRIM/4 - Udělení Ceny města Plzně výzkumnému týmu pod vedením Daniela Georgieva

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:499 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX