Bod č.16.:

TN/1 - Vypořádání závazků smluvních stran vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo mezi SMP jako objednatelem a společnostmi STAVMONTA spol. s r.o.,a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,jako zhotoviteli stavby "GREENWAYS Plzeň"

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1: Dopis zhotovitele ze dne 13. 2. 2015, kterým rozporuje nárok města na smluvní pokutu)
Příloha č.2 (č. 2: Stanovisko PRÁV ze dne 12. 3. 2015 k dopisu zhotovitele)
Příloha č.3 (č. 3: Dopis zhotovitele ze dne 24. 4. 2015 ve věci návrhu dohody o narovnání)
Předloženo na stůl č.1 (Nový krycí list)
Předloženo na stůl č.2 (Nový krycí list - ve formátu revizí)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:510 rok:2016

20. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 13.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX