Bod č.3.:

KV1/1 - Kontrola plnění usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Winkelhöfer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha ( Usnesení z 14.zasedání ZMO Plzeň 1 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:282 rok:2016

48. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX