Bod č.7.:

MSU1/1 - Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1

(předkladatel:Jiří Uhlík, MBA)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha ( Zpráva o činnosti 2.místostarosty MO Plzeň )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

48. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX