Bod č.9.:

FV1/1 - Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Štěpán Krňoul)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha ( Zpráva o činnosti Mgr. Štěpána Krňoula, předsedy Finančního výboru ZMO Plzeň 1 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:288 rok:2016

48. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 19.10.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX